Select Page

Giấy phép lái xe ô tô có rất nhiều hạng bằng khác nhau, nó cũng như các loại xe ô tô vậy có rất nhiều loại xe khác nhau từ xe bé đến xe to. Và tương ứng với mỗi loại xe ô tô khác nhau là các hạng bằng lái xe khác nhau để sử dụng sao cho phù hợp với từng loại xe đó.

Tất cả bằng lái xe ô tô các hạng bao gồm: B1, B2, C, D, E, F, FC  và trong tất cả những loại bằng này thì mỗi loại sẽ có giá trị sử dụng riêng. Nó gồm cả các loại bằng lái xe ô tô hạng thấp nhất và cao nhất. Trong đời sống chúng ta có thể thấy có rất nhiều loại xe ô tô khác nhau như: xe con 4 chỗ, xe con 7 chỗ, xe 30 chỗ,…Từng loại xe cần phải sử dụng một loại bằng lái xe ô tô khác nhau tùy vào từng loại xe thì bạn mới được phép điều khiển phương tiện.

Với các loại xe ô tô nhỏ nhất như là xe ô tô con từ 4 đến 7 chỗ ngồi thì đây là loại xe nhỏ nhất sẽ tương đương với hạng bằng lái thấp nhất để lái được xe đó là hạng bằng lái xe B1 và B2.

Với các loại xe tải lớn từ 5 tấn trở lên cho đến tải trọng cao nhất thì cần phải có bằng lái xe ô tô hạng C mới được phép lái. Xe du lịch từ 10 đến 30 chỗ thì yêu cầu tài xế phải có bằng hạng D, còn với xe khách > 30 chỗ ngồi thì đây là loại xe du lich lớn nhất hiện nay bắt buộc người lái xe phải có bằng hạng E mới được phép điều khiển. Và xe tải lớn nhất hiện nay đó là xe đầu kéo container thì yêu cầu cần có bằng lái hạng FC.

Qua một số thông tin trên thì các loại bằng lái xe ô tô từ nhỏ đến lớn được sắp xếp: B1-B2-C-D-E-FC. Và theo luật thì những bằng lái xe nào có hạng lớn hơn thì có thể điều khiển được các loại xe thuộc các hạng bằng nhỏ hơn.