Select Page

Nhiều anh chị lúc cần bằng để lái xe rồi mới cuống quýt đi hỏi các trung tâm đào tạo lái xe để thi bằng. Thật không may là bằng lái xe không phải cứ đăng ký là được thi ngay mà phải chờ đủ số ngày theo quy định của sở gtvt. Ở các tỉnh thì cơ chế có thoáng hơn thì không rõ, nhưng ở Hà Nội nếu bạn muốn có bằng thật và hồ sơ gốc thì không có cách nào rút ngắn được thời gian thi. Vậy nên cách tốt nhất là nắm được thời gian học – thi để chủ động đăng ký học trước lúc cần bằng vài tháng.

thoi gian thi bang lai xe

Thời gian chờ thi bằng các hạng:

Hạng B1, B2: 93 ngày làm việc của sở (tương đương tầm 3 tháng)

Hạng C: 5.5-6 tháng.

Nâng hạng: 1.5-2 tháng.

Nếu bạn có ý định thi B1 hoặc B2, tốt nhất tranh thủ lúc rảnh thì đi học, sau lúc nào cần bằng thì có sẵn bằng để dùng. Cố gắng chạy gấp cái bằng trong 1 tháng cũng chỉ là phôi bằng, không có hồ sơ gốc, không dùng được trong việc cấp đổi bằng và nâng hạng bằng sau này, sớm muộn gì vẫn phải thi bằng thật theo quy trình.